Visualització de contingut web

Fauna

La serra de Mariola alberga una gran quantitat d'ambients i, per tant, de comunitats vegetals, la qual cosa es tradueix també en una important diversitat faunística. És així com insectes i altres artròpodes, amfibis, rèptils, ocells, mamífers, etc. colonitzen boscos, bosquines, prats, penya-segats, coves, rius, basses, àrees conreades i fins i tot nuclis urbans. Així, a la serra de Mariola hi podem trobar, per esmentar alguns exemples dels grups més aparents, amfibis com la granota comuna o el gripau comú entre d'altres, rèptils com la sargantana comuna, cua-llarga i cendrosa, alimentant-se d'insectes i altres invertebrats, el fardatxo, la serp d'aigua, la serp blanca, verda, de ferradura, l'escurçó ibèric, què s'alimenten dels anteriors, de micromamífers i de menuts passerells. Entre aquests darrers, i per destacar-ne alguns dels més comuns, hi ha granívors com el pinsà, la perdiu o el gafarró, insectívors com el pit-roig, el totestiu i altres pàrids, còrvids, picots, etc.
 
Ben representades es troben també les rapinyaires, tant diurnes com nocturnes; així, hi crien i s'alimenten espècies com l'àguila reial, l'àguila serpera, l'aligot, el falcó, l'astor, l'esparver i el xoriguer comú; entre les nocturnes hi són el brúfol o duc, el gamarús o caro, el mussol, l'òliba i el xot.

Cal destacar la colònia de voltor comú actualment en expansió, fruit del projecte de reintroducció iniciat en 2000, que a més ha afavorit la presència d'altres espècies com el milà reial. Entre els mamífers cal ressaltar el conill, aliment bàsic de carnívors com el gat salvatge, la fagina, la mostela, la geneta, el teixó (difícil de localitzar) i l'abundant rabosa. Per la seua abundància també cal esmentar el porc senglar.