Visualització de contingut web

Hàbitats

CORDÓ DE GRAVES

Recorre tot el límit del parc per la costa i constitueix, potser, la formació més interessant des del punt de vista geomorfològic. La porció central s'ha diferenciat per considerar que la presència d'una formació d'arenes constitueix, per ella sola, una unitat homogènia diferent.
 
CORDÓ DE GRAVES I ARENES

S'ubica a la zona central del parc natural, i pren com a punt de referència l'antic quarter de carrabiners i s'estén uns centenars de metres cap al nord i al sud.
 
SALADAR

Representat per dues xicotetes porcions de territori dins del parc natural. La primera zona s'ubica, tocant al cordó litoral, en les proximitats de Torrenostra, i comprèn pràcticament el triangle entre aquest nucli urbanitzat, les llacunes i el cordó litoral, amb un vèrtex a la gola del Trenc. La segona zona se situa en la porció més meridional del parc, amb l'especial particularitat que és ací on se situen els escassos exemplars de Juniperus macrocarpa que encara poden trobar-se en l'àmbit del parc natural i un dels pocs punts de la Comunitat Valenciana en què està present aquesta espècie.
 
SENILLAR LITORAL
 
Representat per una única zona, situada en la part més oriental de la superfície compresa entre el camí que condueix a les ruïnes del quarter de carrabiners i el límit sud del parc natural. Zona paral·lela a la unitat constituïda pel cordó de graves, constitueix un rectangle de terreny quasi sempre entollat, les comunitats vegetals del qual, palustres, estan formades pràcticament en la seua totalitat per senills.
 
SISTEMA LACUNAR I SENILLAR

L'extracció de torba ha originat un sistema lacunar artificial que ha diversificat els ambients del parc, creant zones d'aigües lliures, permanentment entollades.
 
L'extracció de torba ha estat l'activitat recient que més ha infuït en el paisatge del Prat, canviant l'antiga imatge d'extenses jonqueres per la de làmines més o menys fondes d'aigua.
 
JONQUERES

És la unitat dominant al parc. Ocupa tota la porció central estenent-se des del sistema lacunar fins al límit sud. El seu interès botànic és elevat ja que constitueix una de les millors representacions d'aquestes comunitats a la Comunitat Valenciana i a la Península.
 
MARJAL AGRÍCOLA I TRANSFORMAT

Es caracteritza per la presència d'ecosistemes artificials creats per l'home; ecosistemes d'escassa riquesa si se'ls comparen amb altres zones del prat. L'activitat agrícola que s'ha desenvolupat durant molts anys en la zona, ha desencadenat la substitució de l'aiguamoll natural per zones aterrides i cultivades, que en molts casos han sigut abandonades amb posterioritat. Encara que antigament els cultius penetraven molt més cap a l'interior, actualment han quedat reduïts, en ambdós termes municipals, a la franja marginal més occidental del Parc Natural.