Visualització de contingut web

Geologia

  • El Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca és el resultat del rebliment natural d'una antiga albufera. Aquesta albufera es va formar fa uns 6.000 anys com a conseqüència de la creació d'una restinga, a partir de les aportacions de materials que duia al mar el riu Coves o de Sant Miquel. Algunes restes d'aquesta primitiva restinga poden observar-se en las dunes fòssils de Torre la Sal.

 

  • L'antiga albufera s'ha anat reblint com a conseqüència de l'acumulació de torba, resultat de la carbonificació de les restes bàsicament vegetals de plantes de la zona humida. El pas dels anys ha produït una acumulació de torba que fa varis metres de grossària, a un ritme de creixement que es calcula entre mig i deu centímetres cada cent anys.