Visualització de contingut web

Hàbitats

L’orientació de la serra, desplegada de nord-est a sud-oest, provoca que els vents freds i humits procedents del nord-est, dominants al parc, queden retinguts a la cara nord i descarreguen l’aigua continguda.
 
Aquest fet, juntament amb el relleu, bastant més abrupte i accidentat a la cara nord, i al predomini de materials calcaris en la composició litològica, han proporcionat l’existència de diferents unitats de paisatge vegetal.