Visualització de contingut web

Geologia

Exterior Sima Simarro  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Font Roja forma part dels estreps localitzats al nord de la serralada Bètica (Prebètic extern i Prebètic intern o d'Alacant).

Els elements geològics que apareixen en aquesta zona pertanyen majoritàriament al mesozoic, i especialment a l'era terciària. És un territori amb predominància de terrenys calcaris, tant del paleogen com del neogen, amb zones amb una important activitat càrstica que ha modelat el paisatge, especialment observable a les parts més altes, barrancs, coves i simes. Com a elements més antics trobem materials del triàsic (230-195 milions d'anys), fàcies del Keuper, de composició bàsicament argilosa (argiles verdes, vermelles i grogues) amb guixos disseminats, que ocupen una estreta franja de NE a SW. Les argiles amb guixos són l'origen del topònim 'Font Roja'.